کاملترین فایل بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین

لینک دانلود

یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامینآماده دریافت می باشد .
تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 142صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
هدف اساسي اين پژوهش بررسي تأثیر روشهای تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین می باشد. جامعه این پژوهش شامل تمامي کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی در سال 1393 است، که تعداد آنها 147 نفر می باشد. از این جامعه طبق جدول كرجسي و مورگان 107 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. روش تحقیق توصيفی از شاخه پيمايشی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان بانک می باشد. که پايايي و روايي مورد تأييد اساتید و خبرگان در زمینه تأمین مالی قرار گرفت اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ 0.81 است. با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که استقراض ، جریان نقدینگی و استفاده از سهام رایج بر بهبود عملکرد کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی تاثير گذار است.

مقدمه
در زمینه تأمین مالی پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب بانک ها، به منظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است. نظارت و بهبود عملکرد پس از تأمین مالی باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده است. یک سیستم مدیریت عملکرد پیچیده شامل بسیاری فرآینددهی و بازخورد است. این فرآیندها در اغلب خروجی های ارتباطات، نظارت، گزارش های سنجش، تعیین هدفها، برنامه مدیریتی، مثل شناسایی، مقیاس که برای تهیه سازی عملکرد تأمین مالی قطعی هستند. سیستم اطلاعاتی KPI خروجی های سیستم بر شاخص های کلیدی عملکرد، وظیفه عملیات اندازه گیری و نظارت را انجام می دهند. (باقري، 1387، ص14)
شیوه تأمینجمالی برای شرکتها حیاتی است تا اثربخشی و سنجش عملکرد و کارایی را بهبود دهند. تصمیم گیرندگان در تأمین مالی معمولاً بر توسعه دادن ماتریس اندازه گیری برای ارزیابی عملکرد متمرکز می شوند. (رازاني، 1388) شرکت ها براي اجراي پروژه هاي سرمایه گذاري سودآور در دسترس، تسویه بدهی هاي موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددي دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی و فروش دارایی ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (بعنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. (خضرا، 1385، ص22)
توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیري صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می رود. مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهام داران می باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روي بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه هاي تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه است. (عبدالباقي، 1386، ص 47)
بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد اکثر مطالعات روش هاي تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روي مواردي چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکتها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته اند. (رمضاني، 1385، ص 121). با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردي ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی، وام بانکی و افزایش سرمایه است و از طرفی واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع اطلاعات اساسی در نماد تغییرات قیمت و بازده سهام متجلی می شود، هدف اساسی که محقق در این تحقیق به دنبال آن است، این است که آیا روش های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک تأثیر دارد؟

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: كليات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 ضرورت واهمیت تحقیق 8
1-4 اهداف تحقیق 8
1-4-1 هدف کلی 8
1-4-2 اهداف جزئی 8
1-5 فرضیه های پژوهش 9
1-5-1 فرضیه اصلی 9
1-5-2 فرضیه های فرعی 9
1-6 تعاريف واژه ها و اصطلاحات 9
1-6-1 تعاريف نظري 9
1-6-1-1 تأمين مالي 9
1-6-1-2 استقراض 9
1-6-1-3 جریان نقدینگی 10
1-6-1-4 استفاده از سهام رایج 10
1-6-1-5 بهبود عملکرد 10
1-6-2 تعاريف عملياتي 11
1-6-2-1 تأمين مالي 11
1-6-2-2 استقراض 11
1-6-2-3 جریان نقدینگی 11
1-6-2-4 استفاده از سهام رایج 11
1-6-2-5 بهبود عملکرد 11
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
2- ادبيات پژوهش 13
2-1 بخش اول: روش های تأمین مالی 13
2-1-1 انواع روشهای تامین مالی 13
2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی 14
2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت 14
2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی 15
2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی) 15
2-1-1-4-1 فاينانس 16
2-1-1-4-2 یوزانس 17
2-1-1-4-3 خطوط اعتباری 17
2-1-1-4-4 وامهای بین المللی 18
2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) 18
2-1-1-6 منابع داخلی تأمین مالی 19
2-1-1-7 منابع خصوصی تأمین مالی 19
2-1-1-8 منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام 20
2-1-2 نقش و جايگاه مالی در تأمین مالی بانک ها 20
2-1-2-1 سرمايه و سرمايه‌گذاري 22
2-1-2-2 نقش سرمايه در رشد و توسعه 23
2-1-2-3 اهميت پس‌انداز در تشكيل سرمايه 25
2-1-2-4 عوامل مؤثر بر پس‌انداز 26
2-1-2-3-1 توزيع درآمد 27
2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه 27
2-1-2-3-3 تورم 28
2-1-2-3-4 نرخ بهره 29
2-1-2-5 پويايي راهبر و توسعه 29
2-1-3 نقش و جايگاه نظام مالي در تأمین مالی 30
2-1-3-1 مروري بر ساختار بازار مالي 32
2-1-3-1-1 سيستم مالي 32
2-1-3-1-2 بازار مالي 33
2-1-3-2 ساختار بازار مالي در يك نگاه ساده 35
2-1-3-2-1 بازار پول 35
2-1-3-2-1-1 بانك 37
2-1-3-2-1-2 بازار سرمايه 38
2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار 42
2-1-3-2-3 بازار تأمين اطمينان 44
2-1-3-2-3-1 بيمه 45
2-1-4 بررسي نقش و جايگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانكها 46
2-2 بخش دوم: بهبود عملکرد 48
2-2-1 مفهوم عملکرد بانک 49
2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات 51
2-2-1-1-2 مهارتهای نیروی انسانی 51
2-2-1-1-3 تنوع خدمات بانکی 51
2-2-1-1-4 کیفیت خدمات بانکی 52
2-2-1-1-5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک 53
2-2-1-1-6 مطلوبیت محیط داخلی بانک 53
2-2-1-1-7 مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك ها ومؤسسات مالي 54
2-2-2 استفاده از شاخصهای CAMEL 54
2-2-2-1 کفایت سرمایه 55
2-2-2-2 کیفیت داراییها 55
2-2-2-3 کیفیت مدیریت 55
2-2-2-4 درآمدها 56
2-2-2-5 نقدینگی 56
2-2-3 مدیریت ریسک 57
2-2-3-1 ریسک اعتباری 57
2-2-3-2 ریسک نقدینگی 57
2-2-3-3 ریسک نرخ سود مالی 58
2-2-3-4 ریسک توانایی 58

ادامه مطلب