کاملترین فایل بررسی علل تشویق دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی آنها

لینک دانلود

بررسی علل تشویق دانش آموزان در پیشرفت تحصیلی آنهاتشویق , تنبیه , دانش آموز, یادگیری, سطح دانش
مقاله   در حجم 15 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

 

هدف یا اهداف تحقیق

هدف هر تحقیق پاسخ دهی به سوالات علمی می باشد که موجب بالارفتن سطح دانش انسانها می شود. اهمیت و تاثیر تشویق و تنبیه بر حافظه با در نظرگرفتن تاثیر فزاینده حافظه در زندگی و فعالیتهای ذهنی بر همگان آشکار است.

همچنین با توجه به اینکه دوران دبستان یکی از حساس تریندوره ها برای پایه ریزی شخصیت و تعلیم و تربیت است. در بررسی های حاضر ممکن است رهنمودهایعلمی مناسبی برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش و تغییر و بهبود شیوه های به کار گیریتعلیم و تربیت و تعلم توسط اولیاء و مربیان به دانش آموزان ارائه شود.

سوال یا فرضیه تحقیق

1-  دانش آموزانی که در موقعیت آزمایشی تشویق قرار می گیرندنسبت به گروه کنترل در آزمونهای حافظه کوتاه مدت نمرات بیشتری کسب می کنند.

2-  دانش آموزانی که در موقعیت آزمایشی تنبیه قرار می گیرند درآزمونهای حافظه کوتاه مدت نمرات بیشتری نسبت به گروه کنترل کسب می کنند.

تعاریف پژوهش

تشویق

عبارت است از ایجاد انگیزه های مهم و منطقی که بنا برموقعیت ها و شرایط متفاوت آموزشی متناسب با نیازهای دانش آموزان به منظور نیل بهاهداف آموزش و پرورش اعمال می گردد.

 تنبیه

عبارت است از ارزشها و محرکهای جسمی، روانی و اجتماعی کهموجب کنترل و محدود کردن رفتارهای ناخواسته و نامطلوب دانش آموزان می گردد.

تنبیه در نظر گرفته شده در این تحقیق، انتقاد و سرزنش کلامیدانش آموزان، به عبارت دیگر توبیخ کلامی است.

حافظه کوتاه مدت به آن قسمت از حافظه اطلاق می شود. که درحوزه هوشیاری بوده و ظرفیت محدودی دارد ( به لحاظ گنجایش و زمان)

توضیحات بیشتر + دریافت

ادامه مطلب