کاملترین فایل مقاله بررسي تطابق ویژگیهای مديران مدارس شهر شیراز با آيين نامه انتصاب آنها

لینک دانلود

یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان مقاله بررسي تطابق ویژگیهای مديران مدارس شهر شیراز با آيين نامه انتصاب آنهاآماده دریافت می باشد .
بررسي تطابق ویژگیهای مديران مدارس شهر شیراز با آيين نامه انتصاب آنها در حجم 73 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:

فهرست

چکیده ۱
اهداف مد نظر تحقق ۱
در ارتباط با اهداف موفق سئوالات زیر نیز برای محقق مطرح بوده است . ۱
جامعه آماری ۱
ابزار گردآوری اطلاعات ۱
اطلاعات به دست آمده در برگیرنده نتایج زیر بوده است : ۲
بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد که : ۲
مقدمه ۴
تعریف موضوع تحقیق ( بیان مسئله ) ۶
اهداف تحقیق ( هدفهای کلی و آرمانی تحقق ) ۷
هدفهای جزئی یا سئوالهای ویژه تحقیق ۷
روش انجام تحقیق ۸
اهمیت موضوع تحقیق ۸
محدودیت های تحقیق ۹
الف – محدودیتهایی که خارج از کنترل محقق است ۹
ب- محدودیتهایی که در کنترل و نظارت محقق بوده است : ۹
تعریف واژه ها و اصطلاحات ۹
خلاصه ای از سایر فصلها ۱۰
مقدمه ۱۲
الف : ادبیات تحقیق ۱۵
مدیریت چیست ۱۵
مدیریت اسلامی ۱۶
ویژگیهای اختصاصی و اخلاقی مدیر ۱۹
ایمان ۱۹
تقوی ۲۰
نیت خالص ۲۰
اخلاص ۲۰
تواضع ۲۰
شرح صدر ۲۱
سایر ویژگیها ۲۱
مدیریت آموزشی ۲۳
تعریف مدیریت آموزشی ۲۳
ب : سابقه موضوع تحقیق ( پیشینه تحقیق ) ۲۴
تحقیق اول ۲۵
محدودیت های پژوهش ۲۵
الف : محدودیتهای در کنترل محقق ۲۵
روش تحقیق توصیفی ۲۶
تحقیق دوم ۲۷
موضوع تحقیق ۲۷
تحقیق سوم ۲۸
فرضیات : ۲۹
نتایج ۲۹
محدودیتها ۳۰
مقدمه ۳۲
عنوان تحقیق : ۳۲
اهداف کلی تحقیق ۳۲
هدفهای جزیی یا مسئولات ویژه تحقیق ۳۲
نوع تحقیق : ۳۲
جامعه آماری ۳۳
حجم نمونه ۳۳
ابزار تحقیق ۳۳
محدودیتهای تحقیق خارج از کنترل محقق ۳۴
محدودیتهای تحقیق در کنترل و نظارت محقق ۳۴
موقعیت تاریخی و جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ ۳۴
اطلاعات کلی درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ ۳۵
تجزیه و تحلیل داده ها : ۳۸
فراوانی ۴۱
نتیجه گیری ۵۵
یافته های اصلی ۵۵
یافته های جانبی ۵۶
پیشنهادات ۵۶
منابع و مأخذ ۵۸

ادامه مطلب