کاملترین فایل بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه

لینک دانلود

بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسهبررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آنها در مدرسه,تحقیق روانشناسی,تحقیق میزان اضطراب در بین دانش آموزان,مقاله تقلب در بین دانش آموزان,تحقیق رابطه اضطراب و تقلب,مقاله نقلب چیست؟, اضطراب دانش آموزان و نسبت تقلب آنها در مدرسه
دانلود پایان نامه در 28 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

====================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
باتشکر مدیریت سایت
=====================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:


چكيده

بطور كلي مي توان گفت كه يكي از دلايل تقلب در نزديك دانش آموزان اضطراب است لذا بدين جهت دست به اين تحقيق دست  زديم مطالبي كه پي مي آيد خواننده را در فرايند اين پژوهش بيشتر آشنا خواهد نمود. وشما را با دلايل و راه حلهاي اجراي آگاه خواهد نمود، راه كارهايي جهت كاهش اين مسئله ارائه خواهد داد در ضمن در بيشت مواقعديده شده كه توقع بيش حد والدين و اطرافيان ويا رقابت هاي نا صحيح بين دانش آموزان باعث تقلب مي شود و دليل ديگر عدم تواني فرد در ياد گيري و همچنين عدم تدريس خوب اين عوامل را بيشتر تجديد مي كند با شناسايي اين عوامل وبا تكيه به تجربه هاي فردي وعلمي ودانشهاي روز و كمك گرفتن از نظريات روانشناسان مختلف راه حلهاي ارايه شده و تا حدزيادي اين تحقيق نتيجه مثبت داشته كه اميدوارم در مسايل آموزشي مورد استفاده قرار كيرد .  

مقدمه
اولين ارتباط كودك با اجتماع از زماني آغاز مي شود كه او به قصد رفتن به مدرسه از منزل خارج مي شود و او از آنجا  با اجتماعش ارتباط برقرار كرده و تحت  تاثير جامعه قرار قرار مي گيرد و عهده دار نقشي در جامعه مي گردد و طي ساليان متمادي زندگيش با مشكلات متعددي سر و كار مي يابد و دست وپنجه نرم مي كند.يكي از اين مشكلات كه از سن 6 سالگي به بعد پيوسته با افراد سروكار دارد و در دوره هاي مختلف تحصيلي او روي مي دهد امتحان است ، امتحان به معني آزمون و آزماش كردن مي باشد.منظور ما در اين مقوله به امتحاناتي است كه از كساني كه مشغول به امر تحصيل بودنده اند آزموني به عمل مي آيد تا به قوانين تا به توانايي ها و آموخته هاي فرد آنان پي ببرند و اجازه ارتقاء آن محصل به مراقبت بالاتر تحصيل بدهند.لذا در اين بين از امور جدايي ناپذير با امتحان مسئله تقلب است كه توجه پژوهشگران و متخصصان علوم تربيتي را به خود جلب مكوده است مبه عنوان يكي از مشكلات تعليم و تربيت مطرح بوده است ، چرا كه تقلب رفتاري غير اخلاقي بوده و روشي كه بتواند ميزان آن را كاهش دهد، تاثير به سزايي در امر تعليم و تربيت خواهد داشت همچنين بايد تذكر داد كه تمايل انسان ها به تقلب در بروز و شيوع اضطراب بي تاثير نبوده است ، و به دليل آنكه انسان از لحاظه ورود به عرصه گيتي با اضطراب آشنا مي گردد و اضطراب را تجربه مي كند و دائماً با آن سروكار دارد ما را را برآن داشت تا درزمينه اضطراب و تقلب دست به اين تحقيق زنيم ، مطالبي كه درپي مي آيد.


فهرست مطالب
چكيده  
مقدمه
فصل اول
- بيان مسئله
- اهداف تحقيق 
- ضرورت انجام تحقيق
- فرضيه ها و سئوالهاي تحقيق
- تعيين وتعريف هاي مورد مطالعه
فصل دوم 
- پيشينه تحقيق
- پيشينه نظري تحقيق
- پيشينه عملي تحقيق
فصل سوم
-  روش تحقيق
- روش اجراي تحقيق
- جامعه آماري
- حجم نمونه تحقيق
 - شيوه نمونه گيري
 - ابزارهاي جمع آوري اطلاعات
فصل چهارم
- تجزيه وتحليل اطلاعات
- توصيف اطلاعات جمع آوري شده
- آزمون فرضيه ها
فصل پنجم
- نتايج تحقيق
 - پيشنهادها
- منابع وماخذ
 - ضمائم


توضیحات بیشتر + دریافت

ادامه مطلب